Nejeden predávajúci si položí túto otázku hneď po tom, ako sa rozhodne, že chce svoju nehnuteľnosť predať. Na základe našej skúsenosti vieme, že väčšina ľudí si pomyslí nasledovné: čím viac realitiek bude môj byt, dom alebo pozemok predávať, tým rýchlejšie sa predá. V tomto krátkom blogu by sme Vám však chceli objasniť, prečo takáto úvaha nie je správna a aké sú výhody predaja cez jednu realitnú kanceláriu, tzv. exkluzívneho predaja.

Častým argumentom predávajúcich je, že každá realitná agentúra má inú databázu klientov (t.j. potenciálnych kupujúcich), a preto sa rozhodnú predať svoju nehnuteľnosť cez viacero realitiek. Kedysi toto tvrdenie mohlo naozaj platiť, no táto doba je už dávno za nami. V súčasnosti realitný trh funguje na on-line inzercii a to tak, že veľká väčšina realitiek okrem vlastnej webovej stránky inzeruje na veľkých portáloch (napr. reality.sk, nehnutelnosti.sk, zoznamrealit.sk, topreality.sk a iné), kde sa koniec koncov stretnú súčasní aj noví potenciálni klienti všetkých realitiek. Z našej praxe vieme, že nadpolovičná väčšina kupujúcich nás kontaktuje na základe inzerátu práve na jednom z takýchto veľkých portálov. Logicky teda, ak jedna realitná kancelária, cez ktorú ste sa rozhodli predať Váš byt, dom alebo pozemok inzeruje na danom veľkom portáli, je úplne zbytočné, aby ho tam inzerovala ďalšia agentúra ešte raz.

Práve v takom prípade, keď sa na základe Vášho rozhodnutia pre predaj cez viacero kancelárií objaví Vaša nehnuteľnosť na jednom zo spomínaných inzerčných portálov niekoľkokrát, môže byť potenciálny kupujúci od kúpy odradený. Pýtate sa prečo? No pretože je veľmi podozrivé, keď sa jedna nehnuteľnosť vyskytne na danom portáli napríklad až trikrát. Môže to spôsobiť pochyby, že daná nehnuteľnosť je v určitom zmysle problémová, z nejakého dôvodu ťažko predajná.

Čo však vzbudzuje ešte väčšiu nedôveru je, ak sa jednotlivé ponuky tej istej nehnuteľnosti no od rôznych realitiek cenovo odlišujú. S týmto prípadom máme nespočetne veľa skúseností, tu je jedna z nich: naša Torea ponúka byt v Pezinku na predaj za 100.000 eur plus provízia a ďalšia realitná agentúra ho na tom istom portáli inzeruje za 95.000 eur vrátane provízie. Zatiaľ čo sme sa my držali ceny a podmienok, aké stanovil predávajúci, druhá realitka sa rozhodla ponúknuť nižšiu cenu, aby bola na spomínanom portáli kupujúcim uprednostnená. A to často bez upovedomenia predávajúceho nehnuteľnosti. Takáto realitná kancelária s veľkou pravdepodobnosťou uprednostnená aj bude – veď kto by kontaktoval realitku s vyššou cenou. Rovnako veľká je však aj pravdepodobnosť, že kupujúci bude nakoniec sklamaný. K uzavretiu obchodu často nedôjde, pretože daná cena nemusí byť pre predávajúceho akceptovateľná.

Súperenie, ku ktorému medzi realitnými kanceláriami pri predaji tej istej nehnuteľnosti dôjde, teda vôbec nepovažujeme za predaj podporujúce. Práve naopak, vedie často k nečistým praktikám, ktoré potenciálnych kupcov odrádzajú a predaj zbytočne predlžujú. A tak odporúčame ponúknuť Váš dom, byt či pozemok na predaj cez jednu, dôkladne vybranú realitnú kanceláriu. Vedomá si exkluzivity, ktorú jej týmto dáte, táto kancelária sa bude predaju viac venovať. Bude si totiž istá, že čas a peniaze, ktoré do predaja investuje (hlavne do inzercie na spomínaných veľkých portáloch), sa jej aj v skutočnosti vrátia, keďže predaj bude uskutočnený výlučne cez ňu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.